Konsult- och specialisttjänster

Mats Forslund Konsult AB: Effektivare BRF-projektjakt med Metroc

Mats Forslund Konsult AB, en expert på underhållsplaner, har implementerat Metrocs lösningar för att upptäcka nya möjligheter och rikta sina ansträngningar.

Mats Forslunds konsultföretag specialiserar sig på att hjälpa bostadsrättsföreningar att framställa nya underhållsplaner.  Företagets expertis sträcker sig över hela spektrumet för projektledning, från besiktningar till förbättring av energieffektivitet.

www.matfok.se

Genom Metrocs databas har Mats Forslund kunnat rikta sin sökning exakt mot bostadsrättsföreningar i Sverige som planerar att upprätta nya underhållsplaner. Detta har möjliggjort mer målinriktad och effektiv marknadsföring.

“Vi inledde ett samarbete med Metroc för att kunna hämta mer riktad data på tids- och projektbasis från bostadsrättsföreningars årsredovisningar. Det har inte bara sparat oss tid utan också gjort att vi kan använda våra resurser mer effektivt.”  – Mats Forslund, VD

Nästa generations projektjakt: Mats Forslund ABs digitala omvandling med Metroc

Metrocs information har hjälpt Mats Forslund att vara mer exakt och effektiv i sin marknadsföring. Han kan nu snabbare och mer exakt identifiera potentiella kunder och projekt. Metrocs tjänst stödjer också andra byggföretag genom att tillhandahålla information om marknadstrender och inplanerade renoveringsprojekt, vilket möjliggör en mer exakt och lönsam verksamhet.

Om ni vill se hur Metroc kan hjälpa ditt företag att nå resultat, boka en demo med oss så berättar vi mer!