Rakennusliikkeet

Metroc Lead tärkeänä osana JVR:n digitaalista työkalupakkia

JVR-Rakenne Oy on on suomalaisen massiivipuuelementtirakentamisen edelläkävijä. Metroc auttaa JVR:n kokonaisvaltaisen markkinakäsityksen luomista ja ylläpitämistä.

“JVR luo tulevaisuuden kerrostalokoteja, joiden hiilijalanjälki on pienempi ja joissa asuminen on miellyttävämpää, turvallisempaa sekä ympäristön kannalta vähemmän kuormittavaa.”

Antti Erola, JVR:n hankekehitysjohtaja

JVR:n tarkoituksena on tehdä kerrostalon ostamisesta helppoa ja tavoite on luoda asiakkaalle paras ostamisen kokemus.  Yrityksen tavoitteena on saada mahdollisimman hyvä ymmärrys puutalorakentamisen markkinoista Suomessa ja ylläpitää markkinatietoa ajantasaisella tiedolla. Näin firma voi nähdä toimialansa trendit ja suuntaviivat ennen muita sekä tehdä tulevaisuutta koskevia päätöksiä tietoon perustuen.

Puutalorakentamisen maankäytön tiedot ennen muita

Metroc Lead -palvelun tehtävä on koota ja analysoida useista eri tietolähteistä saatava informaatio markkinaan liittyen. Tällaista tietoa JVR on hyödyntänyt yhteistyön alusta alkaen löytääkseen ennakkovaiheen tietoa alueellisesta maankäytöstä, rakennushankkeista ja kiinnostavien yritysten hankkeista.

Yhteistyö aloitettiin Metrocin työpajalla, jossa käydään läpi JVR:n liiketoiminnalliset tavoitteet ja kiinnostuksen kohteet markkinatiedon sekä hankkeiden osalta. Palvelun asetukset räätälöitiin vastaamaan JVR:n erityistarpeita varten ja käynnistettiin käyttäjäkohtaiset automaattiraportit.

“Metrocin avulla halusimme saada paremman kokonaiskäsityksen siitä, mitä projekteja on tulossa kaavoitukseen ja urakointiin. Kokonaiskäsitys puukerrostalomarkkinasta onkin parantunut Metroc Leadin avulla. Lisäksi ohjelman avulla on saatu tietoa tulevista puukerrostalorakentamiseen suunnatuista tonteista ”,  Erola kertaa ajatuksiaan Metroc Leadista.

JVR on alansa edelläkävijä ja hyödyntää monipuolisesti digitaalisia työkaluja, jotka auttavat kehittämään liiketoimintaan ja tekemään fiksumpia päätöksiä markkinatietoon pohjautuen. “Metroc on hyvä työkalu hankekehitystyössä. Yksistään sillä ei pärjää, mutta hankekehittäjä tarviikin useita erilaisia työkaluja. Ehdottomasti Metrocilla on paikka JVR:n työkalupakissa myös tulevaisuudessa.” Erola päättää.

Varaa tapaaminen jos olet myös kiinnostunut rakennushankkeisiin liittyvästä tiedosta.